Beschermd wonen GGZ volwassenen

Beschermd wonen volgens het zogenoemde GGZ-C pakket betreft wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met een psychiatrische diagnose. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Nieuwe aanvragen moeten worden ingediend bij de eigen gemeente.

Jan Campert-01 Jan Campert-01

De SIG heeft met de centrumgemeenten Haarlem en Alkmaar contracten afgesloten voor de gemeenten in Kennemerland voor het bieden van begeleiding aan mensen met een GGZ-C indicatie.

Klik hier voor onze gecontracteerde GGZ-C zorg.