Contactpersonen GGZ

Verwijzers voor WMO-ondersteuning van mensen met GGZ-problematiek kunnen voor advies en de inzet van professionele ondersteuning terecht bij onze gespecialiseerde contactpersonen.

Onze contactpersonen voor GGZ-ondersteuning:

Zuid-Kennemerland/IJmond:
Bea van Roode, coördinator zorgtoewijzing, tel.: 0251 – 25 78 57, E-ail: bvroode@sig.nu
Karina Wosimski, clustermanager, tel. 0251-25 78 57, E-mail: kwosimski@sig.nu

Castricum/Uitgeest:
Bea van Roode, coördinator zorgtoewijzing, tel.: 0251 – 25 78 57, E-mail: bvroode@sig.nu
Astrid Reulen, clustermanager, tel. 0251 - 25 78 57, E-mail: AReulen@sig.nu

.