Meedoen in Beverwijk

Welzijn en vrijetijdsbesteding

Schoterhof 10 Schoterhof 10
Garmt Stuivelingstraat 25 Garmt Stuivelingstraat 25
Jan Kroft Nieuw

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Jan Kroft

0251 - 257 857

jkroft@sig.nu

Meedoen met de samenleving uit zich vooral in sociale contacten/vrijetijdsbesteding. De SIG ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking/autismeverwante stoornis bij toeleiding naar (wijk)welzijnsactiviteiten. Hiervoor werken we nauw samen met (buurt- en wijk)welzijnsorganisaties en vrijwilligers, die bijvoorbeeld als ‘maatje’ meegaan naar clubs en sport.

Wij hebben in Beverwijk samenwerkingverbanden met de Stichting Welzijn Beverwijk en de vrijwilligersorganisatie Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG). In gebouw De Schans, waar ons dagactiviteitencentrum Wisselwerk wordt gevestigd, willen we buiten kantoortijden geïntegreerde activiteiten organiseren in samenwerking met het buurtwelzijnswerk in Beverwijk.