Gemeente Bloemendaal

Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning Bloemendaal 2012-2015

Wisselwerk 27 Wisselwerk 27
Wisselwerk 12 Wisselwerk 12
Karina Wosimski

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Karina Wosimski

0251 - 257 857

kwosimski@sig.nu


In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, reeds actief in Bloemendaal, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties in Zuid-Kennemerland.   

In de gemeente Bloemendaal hebben we in het kader van onze dagbesteding een winkeltje in woonzorgcentrum De Rijp. Mensen met een beperking leren hier vaardigheden, bouwen zelfvertrouwen op en hebben direct contact met bewoners, bezoekers en buurtbewoners, wat bijdraagt aan de maatschappelijke participatie. Inwoners van Bloemendaal kunnen tevens gebruikmaken van onze ambulante gezinsondersteuning, ambulante woonbegeleiding,  dagbesteding en logeerhuis in de omgeving.

We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de transitie van onderdelen van de AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten. Uiteraard zijn we ook bekend met uw WMO-doelen en werkwijze, het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning Bloemendaal 2012-2015 en de samenwerking binnen de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ). De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in de gemeente Bloemendaal.