Gemeente Castricum

2e Wmo-beleidsplan Samen sterk in Castricum 2012-2015

Wisselwerk 27 Wisselwerk 27
Wisselwerk 12 Wisselwerk 12
Astrid Reulen Nieuw

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Astrid Reulen

0251 - 257 857

areulen@sig.nu

In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, actief in uw gemeente, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken in Castricum/IJmond samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties

In Castricum heeft de SIG diverse woonvoorzieningen, waaronder een woontrainingsproject voor jongeren. Onze professionele begeleiders stimuleren en faciliteren de maatschappelijke participatie van cliënten. Dit gebeurt in samenwerking met de Stichting Welzijn Castricum, de Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (vrijwilligers) en Reakt.

Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de transitie van onderdelen van de AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten. Uiteraard zijn we ook bekend met uw tweede Wmo-beleidsplan ‘Samen sterk in Castricum’ 2012-2015 en uw werkwijze (zorgloket, digitale ‘Regelhulp’). De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in Castricum.