Gemeente Haarlem

Beleidsplan Samen met Elkaar

Wisselwerk 27 Wisselwerk 27
poster hulp in haarlem poster hulp in haarlem
Karina Wosimski

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Karina Wosimski

0251 - 257 857

kwosimski@sig.nu


In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, actief in Haarlem, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis.  

In Haarlem is de SIG de grootste en meest ervaren professionele aanbieder van (ambulante) ondersteuning op het gebied van opvoeding en wonen/leven. We werken hierbij nauw samen met het eigen sociale netwerk van de cliënt, vrijwilligers, buurt- en wijkwelzijnsorganisaties en professionele (collega-) instellingen.

De SIG is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de transitie van onderdelen van de AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten. Uiteraard zijn we ook bekend met uw beleidsplan ‘Samen met Elkaar’ en de doelen en werkwijze van uw WMO-loketten en sociale basisteams. De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren en afstemmen van de formele en informele hulpvraag in Haarlem.

De gemeente Haarlem heeft de veranderingen per 2015 voor het publiek inzichtelijk gemaakt in een speciale uitgave van de Stadskrant. Sinds 18 november kan hiervoor ook de website www.hulpinhaarlem.nl worden geraadpleegd. Sinds deze datum hangen er overal in Haarlem posters, waarin de gemeente het publiek attent maakt op de online informatie over de veranderingen in de zorg.