Bijzondere projecten

Haarlem e.o.

Wisselwerk 15 Wisselwerk 15
Wisselwerk 45 Wisselwerk 45
Karina Wosimski

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Karina Wosimski

0251 - 257 857

kwosimski@sig.nu


Buurtwinkel Marsmanplein

De Buurtwinkel Marsmanplein aan de Gen. Spoorlaan in Haarlem-Noord is een ontmoetings- en dienstencentrum voor bewoners van Delftwijk. Het is een samenwerkingsproject van de SIG en welzijnsorganisatie DOCK Haarlem. Cliënten van de dagbesteding van de SIG voeren op aanvraag klusjes uit voor wijkbewoners en winkeliers aan en rond het Marsmanplein. 

Booschappenbus

De Boodschappenbus, een initiatief van de SIG en DOCK Haarlem, haalt wijkbewoners twee keer in de week  thuis op voor hun boodschappen in winkelcentrum Marsmanplein. Na het boodschappen doen is er gezamenlijk koffie in Buurtwinkel Marsmanplein. Daarna brengt de Boodschappenbus de wijkbewoners weer terug naar huis. Cliënten van de dagbesteding van de SIG helpen hen bij het in- en uitstappen, bij het winkelen en bij het sjouwen van de tassen. Desgewenst helpen zij ook bij het thuis naar boven tillen van de tassen en het inruimen van de booschappen. De Boodschappenbus won in 2017 de Participatieprijs van Haarlem. 

Stamtafels

De 'Stamtafels' in Haarlem zijn een laagdrempelig ontmoetingspunt voor kwetsbare Haarlemmers, voor wie sociale contacten niet vanzelfsprekend zijn. De bezoekers treffen elkaar in een informele sfeer, schuiven aan voor een gezamenlijke maaltijd en kunnen met een persoonlijke hulp- of adviesvraag terecht bij de begeleiders van de Stamtafel. Er is professionele ondersteuning aanwezig. Er zijn vier Stamtafels in Haarlem. De SIG werkt hierbij samen met de welzijnsorganisaties DOCK Haarlem en Haarlem Effect en met de Hartekamp Groep. 

Wijkcentrum De Fjord

In Wijkcentrum De Fjord in de Transvaalbuurt in Haarlem-Noord bieden diverse zorg- en welzijnsorganisaties - SIG, Haarlem Effect, Ecosol Effect en Zorgbalans - eigen en gezamenlijk activiteiten voor de wijk aan. De kansen liggen in de overlap van doelgroepen, uitbreiding en afstemming van activiteiten, verhoging van de buurtcohesie en versterking van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. En dat alles vanuit een laagdrempelige buurtlocatie. Er wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers, veelal ook uit de wijk afkomstig. De SIG heeft in het wijkcentrum onder meer haar dagbestedingsprojecten Ouder dan de Koningin (voor oudere cliënten) en CreaFjord gevestigd. Er is tevens een Stamtafel gestart, samen met Haarlem Effect. Er wordt nog volop gewerkt aan verdere (ook gezamenlijke) invulling van het aanbod. 

Project 'Samenwerking brengt zorg dichterbij'

De SIG voert samen met de Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) en Stichting De Baan een project uit, waarin formele en informele zorg efficiënt op elkaar worden afgestemd. Het doel is methodische werkwijzen te ontwikkelen, waarin het aandeel van de formele, professionele zorg met 25% wordt teruggebracht.
Uitgangspunt blijft de hulpvraag van de cliënt, maar bij het zoeken naar een passend antwoord zal eerst samen met cliënt/familie worden geïnventariseerd wat er informeel (eigen sociaal netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, welzijnsorganisaties) mogelijk is. Wat overblijft aan noodzakelijke, professionele begeleiding kan door de SIG worden geboden. Dit vraagt om een andere houding en werkwijze van onze ambulante ondersteuners. Zij worden hierin geschoold volgens de methode Sociale Netwerkstrategieën. In het kader van het project worden de informele mogelijkheden van de STG en De Baan al meteen bij de intake betrokken.

Veilig Vrijwilligerswerk

Seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg is een lastig onderwerp. Een schrikbeeld voor elke zorginstelling én vrijwilligersorganisatie. De gemeente Haarlem heeft in 2011 het initiatief genomen voor het project 'Veilig Vrijwilligerswerk' om het risico en de gevolgen van misbruik van (minderjarige) verstandelijk gehandicapte cliënten te beperken en in voorkomende gevallen adequaat op te treden. De SIG is partner in de projectgroep, die voor scholing van contactpersonen heeft gezorgd. Deze contactpersonen adviseren verenigingen en vrijwilligersorganisaties over het voeren van een veilig vrijwilligersbeleid. Vanuit de SIG is José Bechtold contactpersoon en aanspreekpunt op dit gebied. Lees meer op www.inveiligehanden.nl. De SIG vraagt van alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).