Dagbesteding in de gemeente Haarlem

Naar eigen mogelijkheden, in eigen tempo

Wisselwerk 50 Wisselwerk 50
Wisselwerk 65 Wisselwerk 65
Karina Wosimski

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Karina Wosimski

0251 - 257 857

kwosimski@sig.nu


De SIG manifesteert zich in Haarlem en omgeving met een groeiend aanbod aan vernieuwende dagbesteding, waarbij we ons richten op de individuele ontwikkeling van vaardigheden van onze cliënten en versterking van hun zelfvertrouwen. Waar mogelijk bevorderen we de maatschappelijke betrokkenheid van de deelnemers. Met dit doel zetten we veilige (kleinschalige) projecten op, met een direct of indirect ‘lijntje’ naar de samenleving. Zo worden er zelfgemaakte producten in winkeltjes en op markten en braderieën verkocht en kunstwerken geëxposeerd. Goedlopende dagbestedingsprojecten in Haarlem zijn de SIG-winkeltjes in drie woonzorgcentra van de stichting SHDH, die onder professionele begeleiding worden "gerund" door mensen met een verstandelijke beperking. Hier ontmoeten onze cliënten en (buurt)bewoners elkaar op vanzelfsprekende wijze.
Nieuw is onze horecagroep in het Stadskantoor van de gemeente Haarlem. Cliënten van de SIG verrichten hier hand- en spandiensten, zoals koffie rondbrengen, vergaderkamers klaarmaken en kopieermachines bijvullen.
Een bijzondere vermelding verdient ons seniorenproject "Ouder dan de Koningin". Het gaat hierbij om zinvolle daginvulling voor oudere cliënten die anders passief thuis zouden zitten. We bieden in dit project rustige activiteiten en sociale contacten aan. Het project wordt uitgevoerd door Stichting De Baan.
Inwoners van de gemeente Haarlem kunnen ook gebruikmaken van onze dagbestedingsprojecten in buurgemeenten. In Beverwijk is ons dagcentrum Wisselwerk gevestigd, met diverse (ambachtetlijke) activiteiten, zoals een kaarsenmakerij, een keramiek-, mozaïekgroep en glas in loodgroep, een teken- en schilderafdeling, een bakkerij, een (mobiele) groengroep en een horecagroep.

Vervoer
Na de halvering van de vergoeding van de vervoerskosten per 1 januari 2013 hebben we besloten het vervoer van onze cliënten van en naar de dagbesteding zelf te organiseren. Dat doen we met eigen busjes, vrijwilligers en medewerkers van de Meergroep IJmond Groen. We doen dit tijdelijk, in afwachting van de overheveling van taken naar gemeenten in het kader van de WMO in 2015. De SIG hanteert vooralsnog dus geen afstandnorm. Nieuwe cliënten worden wel waar mogelijk in de buurt van hun woonplek geplaatst.

Klik hier voor meer informatie over ons dagbestedingsaanbod.