Meedoen in Haarlem

Welzijn en vrijetijdsbesteding

Schoterhof 10 Schoterhof 10
Garmt Stuivelingstraat 25 Garmt Stuivelingstraat 25
Karina Wosimski

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Karina Wosimski

0251 - 257 857

kwosimski@sig.nu


Meedoen met de samenleving uit zich vooral in sociale contacten/vrijetijdsbesteding. De SIG ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking/ autismeverwante problematiek bij toeleiding naar (wijk)welzijnsactiviteiten.

Hiervoor werken we nauw samen met (buurt- en wijk)welzijnsorganisaties en vrijwilligers, die bijvoorbeeld als ‘maatje’ meegaan naar clubs en sport.

We werken in Haarlem samen met mantelzorg- welzijns- en vrijwilligersorganisaties, waaronder de Vrijwilligerscentrale, Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) en Stichting De Baan.
Via de website samenvoorelkaar.nl worden actieve en betrokken burgers, vrijwillgers en maatschappelijke organisaties in Haarlem met elkaar verbonden.