Bijzondere projecten

Heemskerk e.o.

Waterrijck 2 Waterrijck 2
dierendorp1 dierendorp1
Jan Campert-16 Jan Campert-16
filmopnames lunch cliënten BB-Horvath_mrt 2015 filmopnames lunch cliënten BB-Horvath_mrt 2015
Karina Wosimski

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Karina Wosimski

0251 - 257 857

kwosimski@sig.nu


Kinderboerderij Dierendorp

De gemeente Heemskerk en de SIG hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over kinderboerderij Dierendorp aan de Vrijburglaan. De gemeente blijft eigenaar, de SIG gaat het beheer voeren.  De samenwerking levert de gemeente een besparing van € 190.000 op en de SIG een mooi dagbestedingsproject.
Voor de gemeente Heemskerk is het belangrijk dat de functies van de kinderboerderij - het vervullen van een  recreatieve educatieve, sociale en therapeutische functie - behouden blijven. De praktische beheerstaken, zoals het verzorgen van de dieren, het onderhouden van de hokken en het terrein en de contacten met de bezoekers, worden in het kader van dagbesteding uitgevoerrd door cliënten van de SIG. Zij worden daarbij aangestuurd en begeleid door een professionele medewerker van de SIG.

Midgetgolfbaan

De midgetgolfbaan aan de Vrijburglaan in Heemskerk wordt beheerd en geëxploiteerd door cliënten van de dagbesteding van de SIG. Het gaat om een samenwerkingsproject van de SIG en de Stichting ADV. Deze stichting, die zich ten doel stelt kleine, maatschappelijk georiënteerde werkplekken voor mensen met een beperking te ontwikkelen, is eigenaar van de midgetgolfbaan. Cliënten van de dagbesteding van de SIG voeren alle beheerswerkzaamheden uit, zoals ontvangst, uitgifte van materialen, horeca en onderhoud. Zij krijgen hier professionele begeleiding bij.

Project 'Zelf kansen vinden'

In het project 'Zelf kansen vinden' ontwikkelen we samen met Welschap Heemskerk, Philadelphia Zorg, RIBW, Reaktgroep Midden-Kennemerland, Hartekampgroep en MEE Noordwest-Holland activiteiten en vormen van begeleiding dichtbij de eigen woonomgeving.

Project 'Voorportaal Heemskerk'

De SIG is partner in het project 'Voorportaal Heemskerk', een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van zorg, hulp, welzijn en maatschappelijke dienstverlening voor mensen met een beperking, psychosociale problematiek of chronische ziekte. Doel is hen praktische ondersteuning te bieden bij het zo zelfstandig mogelijk mee doen aan de samenleving.

Eetcafé's

Andere mensen ontmoeten, vaardigheden leren, zelfvertrouwen opbouwen, dat gaat allemaal vanzelf als er gezamenlijk wordt gekookt en gegeten. De SIG heeft een wekelijkse open kook- en eetgroep op het bestuursbureau aan de Beneluxlaan. Ook partciperen we in eetcafé Kareltje in buurthuis De Schuilhoek.

Veilig Vrijwilligerswerk

Seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg is een lastig onderwerp. Een schrikbeeld voor elke zorginstelling én vrijwilligersorganisatie. De gemeente Haarlem heeft in 2011 het initiatief genomen voor het project 'Veilig Vrijwilligerswerk' om het risico en de gevolgen van misbruik van (minderjarige) verstandelijk gehandicapte cliënten te beperken en in voorkomende gevallen adequaat op te treden. De SIG is partner in de projectgroep, die voor scholing van contactpersonen heeft gezorgd. Deze contactpersonen adviseren verenigingen en vrijwilligersorganisaties over het voeren van een veilig vrijwilligersbeleid. Vanuit de SIG is José Bechtold contactpersoon en aanspreekpunt op dit gebied. Lees meer op www.inveiligehanden.nl. De SIG vraagt van alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).