Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG)

Thuis, met ondersteuning

Jan Campert-14 Jan Campert-14

Het etiketje 'Licht Verstandelijk Gehandicapt' is formeel IQ-gerelateerd. Hieronder vallen mensen met een IQ tussen de 50 en 85. Vaak gaat LVG gepaard met ontwikkelingsstoornissen en problemen in het sociaal aanpassingsvermogen.

De SIG biedt LVG-cliënten ambulante ondersteuning thuis en ondersteuning bij het organiseren van professionele externe hulp, passend onderwijs, aangepast werk of dagbesteding en hulp van mantelzorgers en vrijwilligers. De SIG heeft voor LVG-cliënten ook eigen dagbestedingsprojecten en beschermde woonvoorzieningen. In ons Logeerhuis kunnen LVG-cliënten gedurende een vast aantal dagen/weekenden per jaar logeren.