LVG multiproblematiek

Thuis, met gespecialiseerde ondersteuning

Garmt Stuivelingstraat 30 Garmt Stuivelingstraat 30

De SIG biedt gespecialiseerde ambulante (gezins)ondersteuning aan LVG-cliënten/gezinnen met multiproblematiek. Denk hierbij aan combinaties van een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek, gedragsproblemen, lichamelijke beperkingen, sociale aanpassingsproblematiek, overlastgevend gedrag, verslaving, criminaliteit en schulden.

De gespecialiseerde (gezins)ondersteuners van de SIG richten zich bij deze doelgroep op het aanleren van ritme, structuur en zinvolle daginvulling. Er wordt in het belang van deze doelgroep nauw samengewerkt met organisaties op het gebied van welzijn, onderwijs, jeugdzorg, justitie, openbare ggz, thuiszorg en verslavingszorg.