Gemeente Uitgeest

Beleidsplan Wmo en volksgezondheid 2008-2011

Wisselwerk 12 Wisselwerk 12
Wisselwerk 27 Wisselwerk 27
Astrid Reulen Nieuw

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Astrid Reulen

0251 - 257 857

areulen@sig.nu

In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, actief in uw gemeente,  wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken in Uitgeest/IJmond samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties

In Uitgeest heeft de SIG enkele voorzieningen. We werken in uw gemeente  samen met vrijwilligers, mantelzorgondersteuning en welzijnsorganisaties.

Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de transitie van onderdelen van de AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten. Uiteraard zijn we ook bekend met uw Beleidsplan Wmo en volksgezondheid 2008-2011, de WMO-adviesraad Uitgeest en de werkwijze van uw WMO-loket. De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in Uitgeest.