Bijzondere projecten

Uitgeest e.o.

Wisselwerk 15 Wisselwerk 15
Wisselwerk 45 Wisselwerk 45
Astrid Reulen Nieuw

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Astrid Reulen

0251 - 257 857

areulen@sig.nu

Woonproject De Brug

In woonproject De Brug aan de Dr. Brugmanstraat in Uitgeest wonen negen jonge mensen met een verstandelijke beperking. Het project is ontwikkeld door de ouders van de bewoners (Stichting Woongroep Uitgeest) in samenwerking met woningbouwvereniging Kennemer Wonen en de gemeente Uitgeest. De SIG levert middels de persoonsgebonden budgetten van de bewoners de professionele begeleiding. Bijzonder is de maatschappelijke verbinding: om de hoek, langszij, onder hetzelfde dak, zijn tien appartementen voor ouderen gerealiseerd. De meesten van hen kennen hun jeugdige buren al uit het dorpsleven. De sociale betrokkenheid in Uitgeest blijkt ook uit het feit dat meerdere inwoners zich al hebben aangemeld als vrijwilliger bij De Brug.

Samenwerking FC Uitgeest

De SIG heeft een samenwerkingsovereenkomst met voetbalvereniging FC Uitgeest. Hierin zijn afspraken gemaakt over het vervoer van cliënten van de SIG die voetballen in het G-team van FC Uitgeest. Het gaat vooral om het vervoer van cliënten naar uitwedstrijden en toernooien in de regio. De SIG stelt hiervoor een eigen bus beschikbaar, FC Uitgeest levert de vrijwilligers/chauffeurs die het busje bij het bestuursbureau van de SIG in Beverwijk ophalen. De cliënten worden vervolgens bij FC Uitgeest opgehaald, naar de uitwedstrijden gebracht en daarna weer terug naar FC Uitgeest gereden. Alle cliënten komen zelfstandig naar FC Uitgeest en gaan ook op eigen houtje terug naar huis. De SIG neemt de verzekering, brandstofkosten en 'bustraining' van de vrijwilligers voor haar rekening.

WMO-pilots

De gezamenlijke IJmond-gemeenten faciliteren en monitoren zeven AWBZ-pilots met als gezamenlijk doel innovatieve werkwijzen te ontwikkelen die passen in de visie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De SIG participeert in drie pilots en in het projectteam, om kennis en ervaring te delen. Contactpersoon: Hella Nuyten, WMO-projectleider SIG, tel. 0251-257857.

Veilig Vrijwilligerswerk

Seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg is een lastig onderwerp. Een schrikbeeld voor elke zorginstelling én vrijwilligersorganisatie. De gemeente Haarlem heeft in 2011 het initiatief genomen voor het project 'Veilig Vrijwilligerswerk' om het risico en de gevolgen van misbruik van (minderjarige) verstandelijk gehandicapte cliënten te beperken en in voorkomende gevallen adequaat op te treden. De SIG is partner in de projectgroep, die voor scholing van contactpersonen heeft gezorgd. Deze contactpersonen adviseren verenigingen en vrijwilligersorganisaties over het voeren van een veilig vrijwilligersbeleid. Vanuit de SIG is José Bechtold contactpersoon en aanspreekpunt op dit gebied. Lees meer op www.inveiligehanden.nl. De SIG vraagt van alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).