De SIG en de WMO in de gemeente Uitgeest

Schalkse Hoek 11 Schalkse Hoek 11

Met onze ervaring, deskundigheid en oplossingsgerichtheid wil en kan de SIG actief bijdragen aan de uitvoering van de WMO in uw gemeente. Wij hopen mee te kunnen adviseren bij de inventarisatie en organisatie van de hulpvraag, opdat mensen met een verstandelijke beperking in uw gemeente volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

Het programmabureau 'In voor Zorg!' van het ministerie van VWS en kenniscentrum Vilans heeft de SIG uitgekozen als voorbeeldorganisatie, om aan de Tweede Kamer (en aan de minister) te presenteren als geslaagd In voor Zorg-project. Vrij vertaald: de SIG heeft zich aantoonbaar goed en effectief voorbereid op de aankomende veranderingen in het zorgstelsel en vervult daarmee een voorbeeldrol. Eerder dit jaar kwam de SIG al als kwalitatief beste In voor Zorg!-project uit de bus.