Bijzondere projecten

Velsen e.o.

Wisselwerk 15 Wisselwerk 15
Wisselwerk 45 Wisselwerk 45
Arjan Vermons Nieuw

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Arjan Vermons

0251 - 257 857

avermons@sig.nu

Nieuwbouw Kalverstraat

De SIG ontwikkelt een plan voor de bouw van 15 appartementen aan de Kalverstraat in IJmuiden. Deze kunnen worden gerealiseerd op het braakliggende terrein achter supermarkt Albert Heijn. Een dezer dagen wordt hiervoor een zogeheten intentieovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar AM.
De appartementen die we hier willen realiseren, worden straks door cliënten van de SIG gehuurd. Zij krijgen hier volgens ons "warme gang"-concept 24 uurszorg binnen handbereik aangeboden. De cliënten hebben alle privacy, maar wonen wel met elkaar. Er zal een gemeenschappelijke ruimte (huiskamer) worden gecreëerd en er zullen gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Ook de daktuin die in het plan is opgenomen, is bedoeld voor collectief gebruik. Wanneer de plannen in IJmuiden gerealiseerd kunnen worden, is nog niet bekend.

WMO-pilots

De gezamenlijke IJmond-gemeenten faciliteren en monitoren zeven AWBZ-pilots met als gezamenlijk doel innovatieve werkwijzen te ontwikkelen die passen in de visie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De SIG participeert in drie pilots en in het projectteam, om kennis en ervaring te delen. Contactpersoon: Hella Nuyten, WMO-projectleider SIG, tel. 0251-257857.

Project 'Kansen en Zo'

In Velsen werken we samen met stichting Welzijn Velsen, Philadelphia Zorg, stichting De Waerden, RIBW IJmuiden/Velserbroek, de psychiatrische organisatie Dijk en Duin, MEE Noordwest-Holland en stichting budgetbeheer De Linde in het project  'Kansen en zo'. Doel is met elkaar een vorm van activering en dagbesteding te ontwikkelen op het snijvlak van zorg en welzijn en psychiatrie en gehandicaptenzorg.

Eetcafé

Andere mensen ontmoeten, vaardigheden leren, zelfvertrouwen opbouwen, dat gaat vanzelf als er gezamenlijk wordt gekookt en gegeten. De SIG participeert in het wekelijkse Eetcafé IJmuiden in buurtcentrum De Dwarsligger. Op ons steunpunt aan de Kennemerlaan wordt een keer per maand onder begeleiding gezamenlijk gekookt en gegeten.

Veilig Vrijwilligerswerk

Seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg is een lastig onderwerp. Een schrikbeeld voor elke zorginstelling én vrijwilligersorganisatie. De gemeente Haarlem heeft in 2011 het initiatief genomen voor het project 'Veilig Vrijwilligerswerk' om het risico en de gevolgen van misbruik van (minderjarige) verstandelijk gehandicapte cliënten te beperken en in voorkomende gevallen adequaat op te treden. De SIG is partner in de projectgroep, die voor scholing van contactpersonen heeft gezorgd. Deze contactpersonen adviseren verenigingen en vrijwilligersorganisaties over het voeren van een veilig vrijwilligersbeleid. Vanuit de SIG is José Bechtold contactpersoon en aanspreekpunt op dit gebied. Lees meer op www.inveiligehanden.nl. De SIG vraagt van alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).