Dagbesteding in de gemeente Velsen

Naar eigen mogelijkheden, in eigen tempo

Wisselwerk 50 Wisselwerk 50
Wisselwerk 65 Wisselwerk 65
Arjan Vermons Nieuw

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Arjan Vermons

0251 - 257 857

avermons@sig.nu

De SIG manifesteert zich in de gemeente Velsen met een groeiend aanbod aan vernieuwende dagbesteding, waarbij we ons richten op de individuele ontwikkeling van vaardigheden van onze cliënten en versterking van hun zelfvertrouwen. Waar mogelijk bevorderen we de maatschappelijke betrokkenheid van de deelnemers. Met dit doel zetten we veilige (kleinschalige) projecten op, met een direct of indirect ‘lijntje’ naar de samenleving. Zo worden er zelfgemaakte producten in winkeltjes en op markten en braderieën verkocht en kunstwerken geëxposeerd. Een zeer geslaagd dagbestedingsproject betreft ons winkeltje in verpleeghuis Velserduin in IJmuiden, dat we in samenwerking met de stichting SHDH hebben opgezet. Onze cliënten "runnen" dit winkeltje, onder professionel begeleiding van een SIG-medewerker. Hier ontmoeten onze cliënten en (buurt)bewoners elkaar op vanzelfsprekende wijze.
Inwoners van de gemeente Velsen kunnen ook gebruikmaken van onze dagbestedingsprojecten in buurgemeenten. Zo hebben we een dagcentrum in Beverwijk, met diverse (ambachtelijke) activiteiten, zoals een kaarsenmakerij, een keramiek-, mozaïek- en glas in loodgroep, een bakkerij, een teken- en schilderafdeling en een speelgoedewerkplaats.

Vervoer
Na de halvering van de vergoeding van de vervoerskosten per 1 januari 2013 hebben we besloten het vervoer van onze cliënten van en naar de dagbesteding zelf te organiseren. Dat doen we met eigen busjes, vrijwilligers en medewerkers van de Meergroep IJmond Groen. We doen dit tijdelijk, in afwachting van de overheveling van taken naar gemeenten in het kader van de WMO in 2015. De SIG hanteert vooralsnog dus geen afstandnorm. Nieuwe cliënten worden wel waar mogelijk in de buurt van hun woonplek geplaatst.

Klik hier voor meer informatie over ons dagbestedingsaanbod.