Feiten & Cijfers

Gemeente Velsen

Jan Campertstraat 15 Jan Campertstraat 15
Wisselwerk 41 Wisselwerk 41
Wisselwerk 28 Wisselwerk 28
Arjan Vermons Nieuw

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Arjan Vermons

0251 - 257 857

avermons@sig.nu

Aantal cliënten 132
Begeleiding Individueel Wonend 39
Gezinsondersteuning
(behandeling en begeleiding)
18
Volledig Pakket Thuis individueel 18
Wonend in woonproject + aanleun 34
Logeerhuis 3
Dagbesteding, extramuraal gefinancierd
Dagdelen p/wk, extramuraal vg
Uren p/wk, extramuraal ggz
20
33
45
Dagbestedingprojecten*
Winkel in zorgcentrum Velserduin (IJmuiden) i.s.m stichting SHDH
In ontwikkeling: ‘Telstarproject’ (IJmuiden) i.s.m sportclub Telstar en LEFF

*Inwoners van de gemeente Velsen met een verstandelijke beperking kunnen (ook parttime) gebruikmaken van verschillende dagbestedingsprojecten van de SIG in de regio.

Ambulante ondersteuning
De SIG heeft in de regio een groot en gevarieerd aqanbod op het gebied van (ambulante) gezinsondersteuning en woonbegeleiding.
Woonprojecten Aantal cliënten
Gezinshuis Duinvlietstraat, Velsen-Noord  4
Woonproject Kennemerlaan IJmuiden (zelfstandig wonen in eigen huurwoning met ambulante woonbegeleiding Volledig Pakket Thuis): 10
Woonproject Bickerlaan Santpoort-Noord (zelfstandig wonen in eigen appartement met ambulante woonbegeleiding Volledig Pakket Thuis): 10
In ontwikkeling: woonvoorziening Kalverstraat, IJmuiden (24 uurszorg, warme gang-concept)
In ontwikkeling: project woontraining jongeren, IJmuiden

De SIG heeft in de regio een groot en gevarieerd aanbod op het gebied van beschermd en ambulant begeleid wonen.

Logeerhuis
Het Logeerhuis van de SIG in IJmuiden biedt logeermogelijkheden/kort verblijf/respijtzorg/overbruggingszorg.
Het Logeerhuis heeft een regionale functie.
Formele samenwerkingsverbanden Velsen
Stichting Welzijn Velsen
Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG)
Amstelduin
Lijn 5
VIVA! Zorggroep
OGGZ
Verwijsindex kinderen/jongeren
Inloopspreekuur IJmuiden voor vragen over zorg, ondersteuning en begeleiding (samenwerking SIG, Stichting Welzijn Velsen, Zorgbalans, Stichting De Waerden, Philadelphia Zorg en RIBW KAM)