Meedoen in Velsen

Welzijn en vrijetijdsbesteding

Schoterhof 10 Schoterhof 10
Garmt Stuivelingstraat 25 Garmt Stuivelingstraat 25
Arjan Vermons Nieuw

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Arjan Vermons

0251 - 257 857

avermons@sig.nu

Meedoen met de samenleving uit zich vooral in sociale contacten/vrijetijdsbesteding. De SIG ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking/ autismeverwante stoornis bij toeleiding naar (wijk)welzijnsactiviteiten. Hiervoor werken we nauw samen met (buurt- en wijk)welzijnsorganisaties en vrijwilligers, die bijvoorbeeld als ‘maatje’ meegaan naar clubs en sport. In Velsen werkt de SIG samen met de Stichting Welzijn Velsen, onder meer in eetcafé De Dwarsligger in IJmuiden. Daarnaast hebben we samenwerkingsverbanden met de Vrijwilligerscentrale, Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland en Stichting De Baan in Haarlem.