Scholing en stage

Doen en leren

Scholing En Stage 1 Scholing En Stage 1
Headerbeeld Wonen En Logeren Headerbeeld Wonen En Logeren

Wonen bij de SIG

Bekijk de video

Dagbesteding bij de SIG

Bekijk de video

De SIG wil graag bijdragen aan een goede (praktijk)opleiding van aankomend beroepskrachten in de gehandicaptenzorg. Daarmee investeren we immers in de toekomst van deze gespecialiseerde zorg. We vinden het belangrijk dat het leren (kennis en vaardigheden) gebeurt in de beroepspraktijk. Hiertoe bieden wij studenten de gelegenheid via de beroepsopleidende leerweg (BOL) en via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) opleiding en stage bij ons te komen doen.
De SIG is door S-BB gecertificeerd als leerbedrijf.

Werken en leren bij de SIG:

  • Medewerker Maatschappelijke zorg (MMZ), Mbo niveau 3
  • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (PBGZ), Mbo niveau 4


De SIG biedt ook (beperkte) stageplaatsen aan studenten van de MBO-opleiding Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2) en aan studenten van de HBO-opleidingen Sociaal-pedagogische hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD). Op diverse locaties binnen de clusters Kinderen & Jongeren en Volwassenen zijn stagesplaatsen beschikbaar.
Stagiaires ontvangen een stageovereenkomst en een stagevergoeding volgens de afspraken in de CAO-gehandicaptenzorg.

Het is voor HBO-studenten (SPH en MWD) ook mogelijk bij ons een praktijkonderzoek of afstudeeropdracht te doen. Wij formuleren dan als externe opdrachtgever een praktijkprobleem en worden betrokken bij de keuze van het onderzoeksonderwerp. De uitvoering van het onderzoek heeft plaats binnen onze organisatie.

Met vragen over de leer- en stagemogelijkheden bij de SIG kunt u terecht bij onze praktijkopleider. Haar contactgegevens vindt u hiernaast.