Ouderdomsverschijnselen bij mensen met een beperking treden vaak al vanaf hun veertigste jaar op. Die uiten zich in achteruitgang van het lichamelijk, verstandelijk en emotioneel functioneren. Sociale werkvoorziening en reguliere dagbesteding worden vaak te druk en te zwaar.

Bij ‘Ouder dan de Koningin’ krijgen circa 15 ouderen elke dinsdag, donderdag en vrijdag in een rustige, ontspannen sfeer (individuele) activiteiten aangeboden, zoals knutselen, bewegen, samen de krant lezen en bespreken en de lunch voorbereiden. Persoonlijke aandacht is zeer belangrijk. Daarvoor zijn extra vrijwilligers nodig.

We zoeken vrijwilligers die op dinsdag, donderdag en/of vrijdag van 9.45 tot 16.00 uur willen helpen bij de organisatie van activiteiten en begeleiding van de deelnemers. Van de vrijwilligers wordt behalve regelmatige inzetbaarheid ook inlevingsvermogen, geduld en samenwerking gevraagd. Ook verdieping in de (gedrags)problematiek van ouderen met een verstandelijke beperking is gewenst. De vrijwilligers worden ondersteund door een professionele beroepskracht. Indien gewenst biedt de SIG scholing aan.

Meer informatie en aanmelding:
Karin Cornet, coördinator Ouder dan de Koningin, wijkcentrum De Fjord, kcornet@sig.nu
Wilma Bechtold, coördinator Dagbesteding Wisselwerk, tel. 0251 - 232076 / 06-23601739, wbechtold@sig.nu
of stuur een mail naar: vrijwilligers@sig.nu