Passende, zinvolle dagbesteding draagt in grote mate bij aan de ontwikkeling, de maatschappelijke betrokkenheid en het geluk van mensen met een verstandelijke beperking. Toen het vervoer door reorganisaties in de zorg onder druk kwam te staan, heeft de SIG gekozen voor vervoer met eigen busjes, met vrijwillige chauffeurs. Zo kunnen cliënten (blijven) deelnemen aan de dagbesteding die past bij hun wensen en talenten.

Voor het vervoer zoeken we op de korte termijn voor alle werkdagen extra vrijwilligers. De chauffeurs begeleiden de cliënten indien nodig in en uit de busjes. Het is belangrijk vertrouwen bij de cliënten op te bouwen. Communicatie speelt daarin een grote rol.

De vrijwillige chauffeurs krijgen van de SIG een vrijwilligersovereenkomst en indien nodig rijvaardigheidsscholing. Er wordt een VOG gevraagd.

  • Reacties graag direct naar Nancy Stapelkamp-van Schie, tel. 06-82790552,
    e-mail: nstapelkamp@sig.nu.
  • Of bel/mail onze vrijwilligerscoördinator: tel. 0251-257 857,
    e-mail: vrijwilligers@sig.nu.
  • Na aanmelding maken we een kennismakingsafspraak en kijken samen naar uw wensen en mogelijkheden.