Project Veilig Vrijwilligerswerk

Project Veilig Vrijwilligerswerk Project Veilig Vrijwilligerswerk

Seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg is een lastig onderwerp. Een schrikbeeld voor elke zorginstelling én vrijwilligersorganisatie. De gemeente Haarlem heeft in 2011 het initiatief genomen voor het project 'Veilig Vrijwilligerswerk' om het risico en de gevolgen van misbruik van (minderjarige) verstandelijk gehandicapte cliënten te beperken en in voorkomende gevallen adequaat op te treden. De SIG is partner in de projectgroep, die voor scholing van contactpersonen heeft gezorgd. Deze contactpersonen adviseren vrijwilligersorganisaties over een veilig vrijwilligersbeleid.
Vanuit de SIG is José Bechtold contactpersoon en aanspreekpunt op dit gebied voor vrijwilligersorganisaties en eigen medewerkers en vrijwilligers.
Lees meer op www.inveiligehanden.nl.