Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers

Vrijwilligers werken met veel plezier bij de SIG. Zij geven ons als organisatie een 8,4. Een waardering waarmee we boven het landelijk branchegemiddelde (7,9) scoren.

Adri en Melissa 2.lr. Adri en Melissa 2.lr.
NL doet_wp Alkmaarseweg - kopie NL doet_wp Alkmaarseweg - kopie

Het tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers is net als het medewerkersonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectory. De vrijwilligers kregen vragen op drie items: bevlogenheid van en betrokkenheid bij de organisatie en tevredenheid over het vrijwiligerswerk. We kregen hiervoor respectievelijk een 8,5 (landelijk gemiddelde: 8,2), een 8,4 (7,7) en een 8,4 (7,9).

Trotspunten
Er is onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van vrijwilligerswerk, zoals 1 op 1-contacten met cliënten, groepscontacten, gastgezinnen en vervoersvrijwilligers. De zogenoemde trotspunten van onze vrijwilligers betreffen vooral de contacten met cliënten, het vrijwilligerswerk zelf en de waardering die ze hiervoor krijgen. Zoals een vrijwilliger in het onderzoek opmerkt: “Het is ontzettend leuk om vrijwilliger te zijn bij de SIG. Het is waardevol voor zowel de cliënt als voor mij.”

Klankbordgroep
De vrijwilligers hebben in het onderzoek ook wensen en verbeterpunten kunnen aangeven. Daarmee gaan we het komend jaar aan de slag in de klankbordgroep, die we met enkele van onze vrijwilligers hebben ingesteld ter voorbereiding op het vrijwilligersonderzoek.

Al met al zijn wij erg trots op de hoge cijfers die onze vrijwilligers ons geven.