Wie zijn wij?

Professioneel en bewust kleinschaling

Creasig 8 Creasig 8
Wie Zijn Wij Alkmaarseweg Wie Zijn Wij Alkmaarseweg

De SIG is een professionele, bewust kleinschalige organisatie die al bijna 50 jaar ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrum problematiek. We hebben circa 950 cliënten, 400 medewerkers en 200 vrijwilligers. Ons werkgebied strekt zich uit van Alkmaar tot Heemstede (Midden- en Zuid-Kennemerland). We hebben in dit werkgebied diverse steunpunten, woonprojecten en dagestedingsprojecten.

De SIG biedt ondersteuning en begeleiding op grond van kennis, deskundigheid (methodieken) en ervaring.

  • Onze vier pijlers: respect, autonomie, professionaliteit en transparantie
  • Kernwaarden in onze dienstverlening: communicatie, bevordering van zelfvertrouwen, ontwikkeling, tolerantie, integratie/emancipatie en samenwerking (met het eigen sociale netwerk van de cliënt, vrijwilligers, buurt- en wijkorganisaties, collega-instellingen, instanties en gemeenten)
  • Onze basishouding: professioneel, betrokken, vernieuwend, flexibel en creatief

Klik hier als u meer wilt lezen over onze Mens- en Zorgvisie.