Gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet de regie over opvang, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare inwoners in hun gemeente. Intensieve 24-uurs zorg (= zorg&wonen) wordt geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz).

De SIG heeft professionele deskundigheid en ruime ervaring (meer dan 50 jaar) op het gebied van (ambulante) ondersteuning bij opvoeding, wonen/leven en dagbesteding van en voor kinderen/gezinnen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismestoornis. Uitgaande van de autonomie en eigen kracht van cliënten werken wij vanzelfsprekend samen met het sociale netwerk van de cliënt, sociale wijkteams in Haarlem, Zandvoort, vrijwilligers, externe specialisten, maatschappelijke organisaties, waaronder het buurt- en wijkwelzijnswerk, en collega-instellingen. Ons motto is niet voor niets: maak het mogelijk met de SIG. Dat betekent ook: wat we zelf niet in huis hebben, bieden we samen met anderen. De SIG is partner in de zorg.

De SIG werd op grond van onafhankelijk medewerkersonderzoek door onderzoeksbureau Effectory uitgeroepen tot Beste Werkgever 2019-2020. 

Voor verwijzers hebben we flyers opgesteld met ons aanbod. Zo is er een flyer Wmo, een flyer Jeugdwet en een flyer Wlz.

Klik hier voor meer informatie over onze visie, kernwaarden, werkwijze, plannen en geschiedenis.