In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen met de samenleving. De SIG, actief in uw gemeente, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties in Zuid-Kennemerland.

In de gemeente Bloemendaal hebben we in het kader van onze dagbesteding een winkeltje in woonzorgcentrum De Rijp. Mensen met een beperking leren hier vaardigheden, bouwen zelfvertrouwen op en hebben direct contact met bewoners, bezoekers en buurtbewoners, wat bijdraagt aan de maatschappelijke participatie. Inwoners van Bloemendaal kunnen tevens gebruikmaken van onze ambulante gezinsondersteuning, ambulante woonbegeleiding, dagbesteding en logeerhuis in de omgeving.

De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in de gemeente Bloemendaal.

informatie gemeente Bloemendaal
  • Gezinsondersteuning
  • Ouders met een beperking
  • Zelfstandig wonende cliënten
  • Dagbesteding
  • Meedoen in Bloemendaal
  • Logeerhuis
  • Bijzondere projecten Bloemendaal