In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen met de samenleving. De SIG, actief in uw gemeente, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken in Castricum/ IJMond samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

In Castricum heeft de SIG diverse woonvoorzieningen, waaronder een woontrainingsproject voor jongeren. Onze professionele begeleiders stimuleren en faciliteren de maatschappelijke participatie van cliënten. Dit gebeurt in samenwerking met de Stichting Welzijn Castricum, de Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (vrijwilligers) en Reakt.

De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in Castricum.

informatie gemeente Bloemendaal
  • Gezinsondersteuning
  • Ouders met een beperking
  • Zelfstandig wonende cliënten
  • Dagbesteding
  • Meedoen in Castricum
  • Logeerhuis
  • Bijzondere projecten Castricum