In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, actief in Heemskerk, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken in Heemskerk/IJmond samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

In Heemskerk hebben wij diverse voorzieningen op het gebied van ambulante (gezins)ondersteuning, woonbegeleiding en dagbesteding. De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in Heemskerk

Informatie gemeente Heemskerk
  • Gezinsondersteuning
  • Ouders met een beperking
  • Zelfstandig wonende cliënten
  • Dagbesteding
  • Meedoen in Heemskerk
  • Logeerhuis
  • Bijzondere projecten Heemskerk