In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, actief in Zuid-Kennemerland, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties in Zuid-Kennemerland.  

De SIG heeft geen eigen locaties/voorzieningen in Heemstede. Wel begeleiden we de Stichting Woonproject Heemstede (een particulier initiatief), die vlak bij het centrum acht appartementen laat bouwen voor jongeren met een verstandelijke beperking. Meer hierover leest u onder 'Bijzondere projecten'.
Inwoners van Heemstede kunnen gebruikmaken van onze ambulante gezinsondersteuning, ambulante woonbegeleiding, dagbesteding en logeerhuis in de regio.

We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de transitie van onderdelen van de AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten. Uiteraard zijn we ook bekend met uw WMO-doelen en werkwijze, uw WMO-beleidsplan ‘Oog voor elkaar’, het Loket Heemstede en de samenwerking binnen de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) met de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen, afstemmen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in Heemstede.

Informatie gemeente Heemstede
  • Feiten & cijfers
  • Gezinsondersteuning
  • Ouders met een beperking
  • Zelfstandig wonende cliënten
  • Dagbesteding
  • Meedoen in Heemstede
  • Logeerhuis
  • Bijzondere projecten Heemstede