Na mondelinge of schriftelijke aanmelding van een cliënt bij een van onze contactpersonen Jeugdzorg wordt binnen twee werkdagen contact opgenomen om een afspraak te plannen voor een kennismakingsgesprek.
Ook wordt dan besproken welke informatie beschikbaar of wenselijk is. Het kennismakingsgesprek met de cliënt vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie, in aanwezigheid van belangrijke mensen uit het persoonlijke netwerk van de cliënt en/of andere belangrijke betrokkenen, zodat direct afgestemd kan worden over de wijze van samenwerking. De geïndiceerde begeleiding door de SIG kan dan binnen tien werkdagen starten.