In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, actief in Velsen, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken in Velsen samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

In Velsen hebben wij diverse voorzieningen op het gebied van ambulante (gezins)ondersteuning, ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen en dagbesteding. Ook ons (regionale) Logeerhuis is in uw gemeente gevestigd.

De SIG is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de transitie van onderdelen van de AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten. Uiteraard zijn we ook bekend met uw Wmo-beleid 2012-2015 en de werkwijze van uw WMO-consulenten. De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in de gemeente Velsen.

Informatie gemeente Velsen
  • Gezinsondersteuning
  • Ouders met een beperking
  • Zelfstandig wonende cliënten
  • Dagbesteding
  • Meedoen in Velsen
  • Logeerhuis
  • Bijzondere projecten Velsen