• De SIG heeft ruim 50 jaar ervaring in het (ambulant) ondersteunen van kinderen/ouders/gezinnen en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismeverwante stoornis.
  • De SIG heeft diverse woon- en dagbestedingsprojecten in Beverwijk.
  • De SIG heeft zich qua kennis en kunde gespecialiseerd in individuele, ambulante begeleiding bij opvoeding, wonen/leven en dagbesteding, met het accent op ontwikkeling, zelfstandigheid/zelfredzaamheid, emancipatie en maatschappelijke participatie.
  • Het programmabureau 'In voor Zorg!' van het ministerie van VWS en kenniscentrum Vilans heeft de SIG uitgekozen als voorbeeldorganisatie. Landelijk en in politiek Den Haag worden we genoemd vanwege ons succesvolle In voor Zorg-project. Vrij vertaald: de SIG heeft zich aantoonbaar goed en effectief voorbereid op de veranderingen in het zorgstelsel en vervult daarmee een voorbeeldrol. Eerder dit jaar kwam de SIG al als kwalitatief beste In voor Zorg!-project uit de bus.
  • De SIG voert een vernieuwend concept dagbesteding uit: kleinschalig, ambachtelijk, gevarieerd, maatschappelijk verbindend, gericht op individuele ontwikkeling (zelfvertrouwen, vaardigheden), met mogelijkheden van combinaties via parttime deelname.
  • De SIG zoekt creatief naar een passend antwoord op individuele hulpvragen.
  • De SIG werkt van oudsher nauw samen met familie, mantelzorgers, vrijwilligers, welzijnsorganisaties en collega-instellingen om onze cliënten de individueel best passende ondersteuning te kunnen bieden.
  • De SIG is een betrouwbare, deskundige en meedenkende partner.
    Onze ervaring is groot, onze lijnen zijn kort. Vernieuwingen en veranderingen worden snel, flexibel en creatief opgepakt.
  • De SIG: dicht bij de cliënt, midden in de samenleving.