In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, actief in Zuid-Kennemerland, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties in Zuid-Kennemerland.

In Zandvoort heeft de SIG geen eigen locaties/voorzieningen, maar inwoners kunnen gebruikmaken van onze ambulante gezinsondersteuning, ambulante woonbegeleiding, dagbesteding en logeerhuis in de omgeving.

We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de transitie van onderdelen van de AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten. Uiteraard zijn we ook bekend met uw (concept)beleidsnota Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2013 tot en met 2016 en de werkwijze van het WMO-loket Zandvoort. De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in de gemeente Zandvoort.

Informatie gemeente Zandvoort
  • Feiten & cijfers
  • Gezinsondersteuning
  • Ouders met een beperking
  • Zelfstandig wonende cliënten
  • Dagbesteding
  • Meedoen in Zandvoort
  • Logeerhuis
  • Bijzondere projecten Zandvoort