Aanmeldprocedure
Na aanmelding volgt een intake. De intake is bedoeld om een goed beeld van de cliënt te krijgen, om de best passende ondersteuning te kunnen bieden. Ter voorbereiding op de intake vragen we diverse gegevens van u. Om de zorg- en ondersteuningsaanvraag uit te kunnen voeren, hebben we in elk geval een kopie van de indicatie nodig.

Aanmeldformulieren
  • Wonen kinderen
  • Logeerhuis
Gemiddelde wachttijden per 1 mei 2022
  • Wonen/Logeren
  • Dagbesteding
  • Ambulante Ondersteuning/ Ondersteuning Thuis