Logeren/kort verblijf/gastgezinnen

Kort verblijf in huiselijke sfeer

Logeerhuis 1 Logeerhuis 1
Logeerhuis 2 Logeerhuis 2
Logeerhuis 3 Logeerhuis 3

Het Logeerhuis van de SIG in IJmuiden biedt het hele jaar logeeropvang voor kinderen, jongeren en volwassenen in Midden- en Zuid-Kennemerland. De logees wonen thuis, bij hun ouders, familie, in een gezinshuis  of in een pleeggezin. Het Logeerhuis biedt ook kort verblijf (overbruggingszorg, respijtzorg), waarbij cliënten gedurende een langere, aaneengesloten periode in het Logeerhuis verblijven, bijvoorbeeld wanneer de 'gewone' zorg tijdelijk uitvalt.

Het Logeerhuis beschikt over twee grote woonkamers, een eetkamer, een grote keuken, in totaal elf slaapkamers, voorzieningen voor meervoudig gehandicapte cliënten (hoog/laag-bedden, hoog/laag-bad), diverse doucheruimtes, een badkamer en een ruime tuin met schommel en zandbak.

Het Logeerhuis heeft een regionale functie voor Midden- en Zuid-Kennemerland. Er werken professionele begeleiders. De nadruk in huis ligt op het creëren van een vertrouwde, huiselijke sfeer. 

De SIG werkt naast het Logeerhuis met gastgezinnen, die gemiddeld één weekend in de maand een vaste cliënt (kind/jongere) in hun gezin opnemen.  

Het Logeerhuis
Linnaeusstraat 8a
1973 RX IJmuiden
Teamleider: Mariska Vermeij
telefoon 0255 - 523 010
mobiel 06 - 52 32 49 48
e-mail logeerhuis@sig.nu

Klik hier voor onze folder over logeren.