Kort verblijf

Overbruggingszorg en respijtzorg

tv-hoek-zitzak Logeerhuis tv-hoek-zitzak Logeerhuis
slaapkamer Logeerhuis2 slaapkamer Logeerhuis2

Ons Logeerhuis biedt ook overbruggingszorg en respijtzorg. In beide gevallen gaat het om een vorm van kort/tijdelijk verblijf  in het Logeerhuis.

Respijtzorg biedt mantelzorgers (ouders, gezin, familie) de mogelijkheid bij te tanken, door de zorg voor hun kind of broer/zus tijdelijk over te dragen aan andere (professionele) zorgverleners. Respijtzorg kan ook nodig zijn, als de zorg thuis door overmacht tijdelijk uitvalt, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of ziekenhuisopname. Het is belangrijk in deze situaties een professioneel vangnet te bieden, omdat mantelzorgers daarmee de zorg voor hun kind/familielid op den duur langer volhouden. 

Overbruggingszorg is de tijdelijke verblijfsfunctie van het Logeerhuis voor cliënten die op de wachtlijst van een woonproject staan en in de tussentijd niet langer thuis kunnen blijven wonen.

Cliënten die in het kader van respijt- of overbruggingszorg in het Logeerhuis zijn, hebben een (ruime) eigen kamer. Ze doen in principe mee aan de groepsactiviteiten met de logees. Er wordt bijvoorbeeld gezamenlijk gegeten. Ook worden er met elkaar activiteiten ondernomen. Doordat de tijdelijke bewoners en de logees elkaar meestal kennen, gaat die 'mix' in de regel vanzelf. 

Logeerhuis IJmuiden
Linnaeusstraat 8a
1973 RX IJmuiden
Teamleider: Mariska Vermeij
telefoon 0255 - 523 010 // mobiel 06 - 52 32 49 48
e-mail logeerhuis@sig.nu