Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of autismeverwante stoornis is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend. Er is veel te doen, te regelen en te leren. De SIG heeft een groot aantal woonprojecten voor volwassenen, waar cliënten ondersteuning op maat krijgen.

We streven er naar al onze cliënten volwaardige huisvesting te bieden, met voldoende ruimte en privacy, individuele ondersteuning en sociale contacten. In deze visie past het oude woongroepenmodel voor volwassenen (het 'gezinsvervangend tehuis'/GVT) niet meer. De SIG heeft dit vervangen door een gevarieerd huisvestingsaanbod met 24/7-begeleiding. We bouwen hard aan uitbreiding van deze nieuwe woonprojecten in woonwijken. Kijk hiervoor ook op de pagina Plannen en Projecten van onze website.

Afhankelijk van de zorgvraag en indicatie bieden wij deze ondersteuning in de directe nabijheid (24/7) of zorgen we ervoor dat deze vanuit een steunpunt beschikbaar is. Onze professionele woonbegeleiders richten zich vooral op versterking van de zelfredzaamheid en het actief meedoen aan de samenleving. We werken hiervoor nauw samen met het eigen sociale netwerk van de cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en andere (welzijns)organisaties in de eigen wijk.

Voor het wonen in een huis van de SIG met 24 uurszorg heeft u een indicatie van het CIZ nodig.

Klik hier voor onze folder over de WLZ.