Gezinsondersteuning

Uw gezinsleven (weer) op de rails

Amb Gezinsond 14 Amb Gezinsond 14
Amb Gezinsond 4 Amb Gezinsond 4
Warja Kruithof teamleider GO_MK Warja Kruithof teamleider GO_MK
Isaura Tesselaar teamleider GO_ZK Isaura Tesselaar teamleider GO_ZK

Het opvoeden van een kind met een beperking kan veel van u vragen, vooral als u meer kinderen heeft of als u als ouder(s) zelf een beperking heeft. Onze ambulante gezinsondersteuners komen bij u thuis, om u te helpen bij wat u moeilijk vindt.

Dat kan de opvoeding zijn, maar ook het huishouden, uw administratie, uw contacten met de gemeente, dokters, UWV, school, werk of buren. Het doel is uw gezinsleven goed op de rails te krijgen en te houden, zodat u zo lang mogelijk bij elkaar kunt blijven wonen.

We bieden verschillende vormen van gezinsondersteuning: praktische thuisondersteuning, praktisch pedagogische gezinsbegeleiding, intensieve gezinsondersteuning en psychosociale hulpverlening. Ook ons Logeerhuis kan verlichting geven, voor uw kind én uw gezin.

Onze ambulante gezinsondersteuning is gevestigd op de volgende locaties:

Ambulante gezinsondersteuning Midden-Kennemerland
Alkmaarseweg 1
1947 DA Beverwijk
Postbus 101
1940 AC Beverwijk
telefoon (0251) 25 78 57
e-mail gezinsondersteuning@sig.nu
Teamleider: Warja Kruithof

Ambulante gezinsondersteuning Zuid-Kennemerland
Generaal Spoorlaan 2D
2025 NB Haarlem
telefoon (023) 520 10 72
e-mail gezinsondersteuningzk@sig.nu
Teamleider: Isaura Tesselaar


Klik voor meer informatie op onze folders over de WMO en de Jeugdwet.