Spring naar hoofdcontent
Terug

Kun je niet vinden wat je zoekt?

https://www.sig.nu/sig-beste-werkgever-gehandicaptenzorg-nederland/
SIG Beste Werkgever Gehandicaptenzorg Nederland

Onderzoeksbureau Effectory maakte donderdag de Beste Werkgevers 2022 van verschillende branches bekend tijdens een groot gala in het Tobacco Theater in Amsterdam. Dat de SIG hoge ogen gooide, was twee

https://www.sig.nu/werken-en-maken/cursus-overstap-schoolverlaters/
Cursus overstap schoolverlaters
De meeste jongeren komen via hun stage van school bij dagcentrum Wisselwerk binnen. Tijdens deze stage kunnen ze alvast wennen aan de nieuwe 'volwassen' werksituatie. Die vraagt om nieuwe vaardigheden, [...]
https://www.sig.nu/over-de-sig/onze-visie/samenwerking/
Samen­werking
In onze zorgregio hebben we een partnerschap met de Stichting STG Vrijwilligershulp en Mantelzorg. Projectmatig werken we met verschillende organisaties samen. De SIG is tevens aangesloten bij Carante Groep. Carante Groep is [...]
https://www.sig.nu/over-de-sig/onze-visie/beelden-van-kwaliteit/
Beelden van kwaliteit
In 2011 heeft de SIG meegedaan aan de pilot 'Beelden van Kwaliteit', een project dat kwaliteit benadert als een leerproces voor alle betrokkenen, gericht op bevordering van de kwaliteit van [...]
https://www.sig.nu/over-de-sig/onze-visie/totale-communicatie/
Totale Communi­catie
Bij Totale Communicatie gaat om het bewust inzetten van diverse communicatiemiddelen, zoals picto's, gebaren, tekeningen, kleuren, een weekplanner, een stappen- en/of signaleringsplan. We hebben een dvd gemaakt, waarin we laten [...]
https://www.sig.nu/over-de-sig/onze-visie/medezeggenschap/
Mede­zeggen­schap
Centrale Cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad (CCR), gekozen door cliënten van onze woonvoorzieningen en ambulante ondersteuning, denkt en praat mee over beleid, plannen en initiatieven van de SIG, die het welbevinden [...]
https://www.sig.nu/over-de-sig/onze-visie/privacybescherming/
Privacy­bescherming
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin de Europese privacyregels zijn opgenomen, heeft de SIG haar privacybeleid expliciet geformuleerd en in diverse documenten vastgelegd. Het privacybeleid inzake bescherming van [...]
https://www.sig.nu/over-de-sig/gemeenten/beschermd-wonen-ggz-volwassenen/
Beschermd wonen GGZ Volwassenen
De SIG heeft met de centrumgemeenten Haarlem en Alkmaar contracten afgesloten voor de gemeenten in Kennemerland voor het bieden van begeleiding aan mensen met een GGZ-C indicatie. Dat betekent dat [...]
https://www.sig.nu/over-de-sig/gemeenten/jeugdzorg/samenwerkingsverbanden-jeugdzorg/
Samen­werkings­verbanden Jeugdzorg
Onze samenwerkingsverbanden Een groot aantal regionale aanbieders van jeugdhulp werkt samen binnen het Platform Jeugdhulp. In een convenant (februari 2017) spreken zij af formeel en informeel samen te werken ten behoeve [...]
https://www.sig.nu/over-de-sig/gemeenten/jeugdzorg/aanmelden-en-wachttijden/
Aanmelden en wachttijden
Na mondelinge of schriftelijke aanmelding van een cliënt bij een van onze contactpersonen Jeugdzorg wordt binnen twee werkdagen contact opgenomen om een afspraak te plannen voor een kennismakingsgesprek. Ook wordt dan besproken welke [...]