Spring naar hoofdcontent

Ondersteuning thuis

Begeleiding aan huis heet officieel ambulante ondersteuning. De SIG is de grootste aanbieder hiervan in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Ambulante ondersteuning bieden we aan zelfstandig wonende volwassen cliënten en in de vorm van gezinsondersteuning bij gezinnen thuis.
Onze ambulante gezinsondersteuners en woonbegeleiders komen bij u thuis om samen met u - en eventueel uw familie en andere mantelzorgers in kaart te brengen wat u moeilijk vindt en waar u hulp bij nodig heeft. We stellen met u een begeleidingsplan op maat op. Uitgangspunten zijn respect voor wat u wilt en kunt en behoud van eigen regie over uw leven.

Het doel van onze ambulante ondersteuning is uw zelfvertrouwen en zelfstandigheid te versterken, zodat u optimaal kunt (blijven) deelnemen aan de samenleving. Onze gezinsondersteuners en woonbegeleiders werken nauw samen met uw familie/sociale netwerk, clubs, welzijn organisaties in uw wijk, vrijwilligers, school, zorginstanties en gemeenten.