Spring naar hoofdcontent
Terug

Veelgestelde vragen

Lees meer
Mijn naam is Karina Wosimski

Bel of mail mij voor meer informatie: 0251 – 257 857 of info@sig.nu

Algemene vragen

De naam SIG staat oorspronkelijk voor de afkorting van Samenwerkende Instellingen voor Geestelijk Gehandicapten. Deze volledige naam hebben we in de loop der tijd losgelaten; de afkorting is onze (merk)naam geworden.

Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke en/of autistische beperking en hun directe omgeving bij opvoeden, wonen, werken en leven. In de praktijk betekent dat: ambulante gezinsondersteuning thuisindividuele woonbegeleiding aan huis7/24 uurs beschermd wonen voor kinderen, jongeren en volwassenen, begeleiding bij de zelfstandigheidsontwikkeling van jongeren en dagbesteding.

De SIG is een professionele organisatie in Midden- en Zuid-Kennemerland voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of autistische beperking. We zijn de grootste aanbieder in de regio van ambulante ondersteuning in gezinnen en aan zelfstandig wonende cliënten. We hebben meer dan 45 jaar ervaring met ondersteuning bij opvoeden, wonen en leven.

We onderscheiden ons met korte lijnen in de organisatie, onze cliëntgerichtheid, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid en samenwerkingsbereidheid. We gaan niet uit van problemen, maar kijken naar wat kan. Wat we zelf niet kunnen bieden, zoeken we bij andere organisaties en instellingen. Ons motto is niet voor niets: Maak het mogelijk met de SIG.

Wij bieden (ambulante) ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of autistische beperking in Midden- en Zuid-Kennemerland. Hieronder vallen de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest.

Wonen

Het tijdig en dus (ruim) tevoren aanvragen van een plek in een van onze woonprojecten is aan te raden, omdat deze geen open plaatsen – en dus een wachttijd – hebben. U kunt tevoren een afspraak maken voor een kennismaking en oriëntatie. U zou al vast een indicatie bij het CIZ kunnen aanvragen. Misschien heeft u die al. Met die indicatie, die duidelijkheid geeft over het zorgzwaartepakket (ZZP) van uw dochter of zoon, kunt u zich beraden over uw wensen en de mogelijkheden.

Meer informatie over onze woonmogelijkheden.

Geen probleem. Wonen en werken zijn gescheiden ‘producten’.

Voor iedere individuele cliënt wordt een begeleidingsplan, met actiepunten, opgesteld. Dat wordt gedaan met de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger(s). Dat zijn in de meeste gevallen de ouders of een ander familielid. Het begeleidingsplan wordt elk jaar met elkaar geëvalueerd en waar nodig en gewenst aangevuld en bijgesteld. Tussendoor zijn er informele overlegmomenten, op grond waarvan de ondersteuning kan worden aangepast. De SIG stelt zich hierin open, flexibel en constructief op. Begeleiders en familie houden elkaar op de hoogte.

Het eerste advies is: probeer rechtstreeks met elkaar in gesprek te gaan. De bedoeling is immers met elkaar verder te gaan. Komt u er in een direct gesprek met elkaar niet uit, dan kan het helpen als er een derde bij zit. Dat kan bijvoorbeeld de persoonlijk begeleider of de teamleider zijn. Lukt het ook dan niet om de lucht te klaren, dan kan misschien de clustermanager of onze directeur bemiddelen. Zij staan op meer afstand van de werkvloer en kunnen een gesprek daardoor neutraler begeleiden. Voor een officiële klacht hebben we een klachtenregeling. De SIG heeft ook vertrouwenspersonen, voor het geval u iets wilt bespreken waarmee u niet bij de persoonlijk begeleider of teamleider terecht kunt.

Logeren

De zorg voor een opgroeiend kind met een verstandelijke of autistische beperking kan u soms misschien te zwaar worden. Misschien komen andere kinderen in het gezin in het gedrang. Dan kunt u gebruikmaken van het Logeerhuis van SIG. Het Logeerhuis in IJmuiden heeft een regionale functie. Hier kan uw kind gedurende een afgesproken aantal dagen/weekenden per jaar komen logeren. Een uitje voor uw kind en thuis heeft u even lucht.

Ja, in principe kan dat. Ons Logeerhuis in IJmuiden biedt deze opvang, met een eigen kamer voor uw kind.

Om overbelasting te voorkomen, kan het nodig zijn dat u als mantelzorger af en toe even tijd voor uzelf neemt en de zorg voor uw gehandicapte kind overdraagt. Het tijdelijk volledig overnemen van uw mantelzorgtaken wordt respijtzorg genoemd. De SIG biedt deze respijtzorg in het Logeerhuis in IJmuiden.

Dagbesteding

Dat kan. Op zich is er geen probleem, als u een indicatie voor dagbesteding heeft. We kijken met elkaar wel zorgvuldig naar de afstand tussen woonlocatie en dagbesteding in verband met de kosten van het vervoer.

Technisch kan dat, dan hebben we het over ‘onderaanneming’; de eerst benoemde dagbestedingsorganisatie huurt dan een andere, erkende aanbieder van dagbesteding in. Het is praktisch, en vooral financieel, niet altijd te realiseren.

Geen probleem. Wonen en werken zijn gescheiden ‘producten’.

Het eerste advies is: probeer rechtstreeks met elkaar in gesprek te gaan. De bedoeling is immers met elkaar verder te gaan. Komt u er in een direct gesprek met elkaar niet uit, dan kan het helpen als er een derde bij zit. Dat kan bijvoorbeeld de persoonlijk begeleider of de teamleider zijn. Lukt het ook dan niet om de lucht te klaren, dan kan misschien de clustermanager of onze directeur bemiddelen. Zij staan op meer afstand van de werkvloer en kunnen een gesprek daardoor neutraler begeleiden. Voor een officiële klacht hebben we een klachtenregeling. Klik hier voor onze klachtenregeling in pictogrammen. De SIG heeft ook vertrouwenspersonen, voor het geval u iets wilt bespreken waarmee u niet bij de persoonlijk begeleider of teamleider terecht kunt.

Wij bieden leuke, zinvolle en ontwikkelingsgerichte dagbesteding, met waar mogelijk een maatschappelijke verbinding. We hebben eigen winkeltjes in verzorgingshuizen, een atelier/kaarsenmakerij, een bakkerij, een groengroep/klussendienst, een horecagroep, een postsorteergroep, een winkel met producten van de diverse dagbestedingsprojecten, een zorgtuin en een dagactiviteitencentrum met meerdere activiteiten onder één dak. Ons dagbestedingsaanbod is volop in ontwikkeling, we werken hard aan uitbreiding, met oog voor diversiteit. We zoeken samen met cliënt en ouders/verwanten naar de best passende dagbesteding. Parttime combinaties zijn mogelijk.

Werken bij SIG

De SIG heeft diverse functies in de uitvoerende zorg. In onze ambulante (gezins)ondersteuning bijvoorbeeld, bij onze dagbesteding en bij onze woonprojecten. Op onze vacaturepagina vind je een overzicht van de meest recente openstaande vacatures.

Vrijwilligers bij SIG zijn altijd welkom. Als maatje van een cliënt bijvoorbeeld, als begeleider bij onze dagbesteding of bij evenementen of als gastgezin.

De SIG vindt het belangrijk dat leren (kennis en vaardigheden opdoen) in de beroepspraktijk plaatsvindt. Daarom bieden wij studenten de gelegenheid via de beroepsopleidende leerweg (BOL) en via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) opleiding en stage bij ons te komen doen. De SIG is door Calibris gecertificeerd als leerbedrijf.

Meer informatie over wat wij bieden op het gebied van scholing en stage.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke en/of autistische beperking. SIG is dan ook blij met iedere, individuele vrijwilliger. Zo zoeken wij altijd vrijwilligers die maatje willen worden met één cliënt. Daarnaast zoeken we vrijwilligers voor bijzondere projecten, zoals begeleiding bij evenementen en groepsactiviteiten, begeleiding bij onze dagbesteding en gastgezinnen. Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden zoeken wij een match, opdat uw inzet als vrijwilliger plezier voor twee oplevert. Wij sluiten met u een contract. Waar nodig en gewenst wordt u extra begeleid.

Aanmelden bij SIG

U kunt ons vrijblijvend bellen voor een kennismakingsgesprek. Ons telefoonnummer: 0251 – 257 857.
Mailen kan ook, dan bellen wij ú. Ons e-mailadres: info@sig.nu.

Meer informatie over onze aanmeldprocedure.

Bij aanmelding van een minderjarige cliënt hebben wij uw en zijn/haar naam en huidige adresgegevens nodig, de leeftijd van de cliënt en informatie over de relatie tussen u als aanmelder en de cliënt. In de meeste gevallen zullen dat de ouders zijn. Als het gaat om aanmelding van een volwassen cliënt, dan hebben we ook het burgerservicenummer van de cliënt nodig. In dat geval zullen wij ook vragen of de cliënt een wettelijk vertegenwoordiger heeft en zo ja, wie dat is. Dat kan een mentor, bewindvoerder of curator zijn of een combinatie daarvan. In veel gevallen zal dat de aanmelder zelf zijn. In het algemeen geldt dat we ons voor en tijdens de intake een zo goed mogelijk beeld van de cliënt en diens mogelijkheden, wensen en kwetsbaarheden willen vormen. Verslagen van school bijvoorbeeld, bestaande begeleidingsplannen, testgegevens rond IQ, psychologische/psychiatrische rapportages en medische rapporten kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Voor het uiteindelijk realiseren van de zorg- en ondersteuningsaanvraag zal een kopie van de (CIZ-)indicatie worden gevraagd.

De termijn waarop de SIG u de gewenste ondersteuning/zorg kan bieden, hangt af van uw zorgvraag en indicatie. Als het gaat om een aanvraag voor ambulante (gezins)ondersteuning aan huis, dan wordt u naar verwachting snel geholpen. Een aanvraag voor dagbesteding kan in principe ook op tamelijk korte termijn worden gerealiseerd, afhankelijk van het type dagbesteding dat u kiest. Een plaats in een van onze 24 uurs beschermde woonprojecten vraagt in het algemeen meer tijd, omdat er geen open plaatsen zijn. Het verloop verschilt per locatie. Daardoor zegt een wachtlijst weinig over de wachttijd. In het intakegesprek dat we met u hebben, kunnen we u hierover meer vertellen. Voor spoedplaatsingen/crisisopvang gelden aparte procedures.

Algemene informatie over onze wachttijden.

Een spontaan, onaangekondigd bezoek zou onrust bij onze cliënten kunnen veroorzaken, maar u kunt wel vrijblijvend een afspraak maken op al onze voorzieningen/locaties. De teamleiders/locatiemanagers nemen dan alle tijd voor u voor uitleg en een rondleiding. Dus bel ons gerust.