Gezinsondersteuning

Uw gezinsleven (weer) op de rails

Gezinsondersteuning 1 Gezinsondersteuning 1
Headerbeeld Ondersteuning Thuis Headerbeeld Ondersteuning Thuis

Het opvoeden van een kind met een beperking kan veel van u vragen, vooral als u meer kinderen heeft of als u als ouder(s) zelf een beperking heeft. Onze ambulante gezinsbegeleiders komen bij u thuis om u te helpen bij wat u moeilijk vindt of waar prroblemen zijn ontstaan.

Dat kan de opvoeding zijn, maar ook het huishouden, uw administratie, uw contacten met de gemeente, dokters, UWV, school, werk of buren. Het doel is uw gezinsleven goed op de rails te krijgen en te houden, zodat u plezierig en ontspannen samen kunt wonen en alle gezinsleden zich goed kunnen ontwikkelen.

Onze gezinsbegeleiders helpen u om u sterker te maken, zodat u zonder hulpverlening verder kunt. Als het nodig is kan de begeleiding ook langdurig doorgaan. De gezinsbegeleiders kunnen ook met u onderzoeken op wat voor manier u ontlast kunt worden. Ons Logeerhuis bijvooorbeeld kan ook verlichting geven, voor uw kind én uw gezin.

De begeleiders van de SIG werken samen met buurthuizen en wijkcentra. Ook hier zijn mogelijkheden om elkaar te  ontmoeten, samen te eten en begeleidingsvragen te stellen.

De contacten met uw gezinsbegeleider zijn op geplande en afgesproken momenten. Bij onverwachte situaties die niet kunnen wachten, kunt u 7 dagen per week 24 uur per dag via een speciaal telefoonnummer bellen. 

Om gezinsbegeleiding van de SIG te ontvangen heeft u een verwijzing nodig van de gemeente vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Jeugdwet.

Onze ambulante gezinsondersteuning is gevestigd op de volgende locaties:

Ambulante gezinsondersteuning (GZO) Midden-Kennemerland
Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk, Postbus 101, 1940 AC Beverwijk, tel. (0251) 25 78 57
E-mail gezinsondersteuningmk@sig.nu
Teamleider: Warja Kruithof

Ambulante gezinsondersteuning (GZO) Zuid-Kennemerland
Wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2, 2022 DM Haarlem-Noord, tel. 06 46 24 38 77
E-mail gezinsondersteuningzk@sig.nu
Teamleider: Isaura Ruiter


Klik voor meer informatie op onze folders over de WMO en de Jeugdwet.