Spring naar hoofdcontent
Terug

Klachtenregeling

Lees meer

Klachtenregeling cliënten

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft betrekking op o.a. de klachtenregeling voor verwanten en cliënten. De wet is in 2017 aangepast. De SIG heeft haar klachtenregeling daarop afgestemd om het gemakkelijker te maken een klacht in te dienen.

Jeugdwet -> AKJ
Het is mogelijk dat jongeren die onder de Jeugdwet vallen niet tevreden zijn over het contact met hun hulpverlener. Of over de manier waarop onderzoek wordt gedaan. Zij kunnen een klacht indienen. Ook ouders/verwanten van cliënten kunnen dat doen. Met vragen hierover en voor advies en ondersteuning bij het wel of niet indienen van een klacht kunnen cliënten van de Jeugdzorg en hun ouders/verwanten terecht bij hetAKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg).

Lees meer bij Vertrouwenspersonen.