Spring naar hoofdcontent

Pijlers van de SIG

Transparantie
Transparantie staat voor: zichtbaar maken wat je doet, waarom je dat doet en wat de beoogde én gerealiseerde effecten daarvan zijn. Dat houdt een zekere kwetsbaarheid in. Want als je als organisatie echt transparant wilt zijn, vlucht je niet voor fouten in de uitvoering. In onze visie kunnen en mogen er fouten worden gemaakt waar mensen met mensen werken. De SIG stelt zich hier open in op. Afspraken zijn begrijpelijk, inzichtelijk en toetsbaar. We hebben een vertrouwenspersoon voor cliënten/verwanten en een onafhankelijke klachtenprocedure.

Respect
De SIG respecteert mensen zoals ze zijn, met ieder zijn of haar eigen mogelijkheden, wensen, behoeften, beperkingen en eigenaardigheden. Die basishouding geldt voor onze cliënten én voor de manier waarop we intern, als medewerkers, met elkaar omgaan. Geen betutteling of strikt hiërarchische structuur dus. De SIG denkt niet voor of over, maar mét mensen.

Autonomie
Uitgangspunt in alle ondersteuning die de SIG biedt, is de autonomie van de cliënt. De cliënt is ‘regisseur’ van zijn/haar eigen leven. Dat betekent dat we ons richten op wat de cliënt wil en kan. We werken met bewezen effectieve methodieken om de wensen, mogelijkheden en individuele ondersteuningsbehoeften van cliënten helder te krijgen. Aan de hand van periodieke evaluaties met cliënten (en hun vertegenwoordigers) worden begeleidingsplannen bijgesteld.

Professionaliteit
De SIG werkt met betrokken, ervaren en bovenal professionele medewerkers en vakspecialisten, zoals gedragskundigen en autisme-deskundigen. Via scholing, training, supervisie en intervisie houden we de kennis en deskundigheid op alle niveaus in onze organisatie op peil. We staan open voor nieuwe inzichten en methodieken. De SIG neemt ook zelf vernieuwende initiatieven.

Aanvullende kernwaarden

Zelfstandigheid
De basis van al onze ondersteuning is: versterking van zelfvertrouwen en zelfstandigheid van onze cliënten. Vanuit een positief zelfbeeld zal de cliënt zich beter kunnen ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aandurven. De SIG is gespecialiseerd in het (tijdelijk/blijvend) ondersteunen van cliënten op onderdelen in het leven waar zij als gevolg van hun beperking moeite mee hebben.

Samenwerking
Voor cliënten is het belangrijk mensen om zich heen te hebben op wie ze terug kunnen vallen. Dat kan de buurvrouw zijn, een goede kennis, vader/moeder, een broer of zus, een collega, een vrijwilliger, een maatje bij de sport- of knutselclub of vrienden bij de eetclub in de buurt. De SIG werkt nauw samen met het eigen netwerk van de cliënt, vrijwilligersorganisaties, wijkwelzijnswerk, collega-instellingen en (overheids)instanties.

Communicatie
In de communicatie met mensen met een verstandelijke/autistische beperking moet vaak naar andere manieren van communicatie worden gezocht dan alleen gesproken taal. De SIG werkt organisatiebreed met de methode Totale Communicatie, waarbij alle denkbare aanvullende communicatiemiddelen worden ingezet om de cliënt goed te kunnen begrijpen.

Integratie/ emancipatie
Alle ondersteuning van de SIG is gericht op integratie en emancipatie - meedoen met de samenleving - van mensen met een verstandelijke beperkinging. Of het nu gaat om onze ambulante gezinsondersteuning, woonbegeleiding of dagbesteding; in alles zoeken we actief naar verbinding met de samenleving.