Als vrijwilliger kun je o.a. bij de SIG aan de slag als:

 • vrijwillige chauffeur/vervoersvrijwilliger
 • maatje van een cliënt
 • groepsvrijwilliger bij de dagbesteding (kinderboerderij, drukkerij, bakkerij)
 • gastgezin

 

Informatie voor vrijwilligers bij de SIG
 • Informatieboekje nieuwe vrijwilligers
 • VOG-verklaring
 • SIG Gedragscode
 • Vertrouwenspersoon vrijwilligers
 • Klachtenprocedure
 • AVG-bulletin
 • Nieuwsbrieven SIG-STG