Al meer dan 50 jaar
De SIG is een relatief kleinschalige, professionele organisatie voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en/of stoornis uit het autistisch spectrum in Midden- en Zuid-Kennemerland. We bieden deze ondersteuning bij opvoeding, wonen en werken/dagbesteding, inclusief financiën/schulden en sociale activering. In onze visie moet iedereen de kans krijgen een zinvol en gelukkig leven te leiden, zo veel mogelijk midden in de samenleving. Vanuit deze visie en uitgaande van de eigen kracht en regie van cliënten bieden wij al ruim 50 jaar (ambulante) begeleiding.

Enkele cijfers
We hebben circa 950 cliënten, 400 medewerkers en 200 vaste vrijwilligers. Ons werkgebied strekt zich uit van Heemstede tot aan Limmen. We hebben in deze regio een groot aantal (beschermde) woonprojecten voor kinderen, jongeren en volwassenen, diverse (wijk)steunpunten, van waaruit gezinnen en zelfstandig wonende cliënten worden begeleid en verschillende kleinschalige dagbestedingsprojecten. We bieden voorts professionele zorg in particuliere woonprojecten.

Eigen regie
Eigen kracht en regie zijn richtinggevend voor de ondersteuning die we bieden. We kijken steeds samen met de cliënt (en diens sociale netwerk) naar de individuele mogelijkheden, wensen, behoeften en ontwikkeling.

Werkwijze
De SIG denkt in oplossingen. Professioneel, betrokken, vernieuwend, creatief en flexibel.
Persoonlijke doelen en acties worden vastgelegd in individuele begeleidingsplannen, met jaarlijkse evaluaties/ bijstellingen.
We zijn open naar externe partners.

  • Onze vier pijlers: respect, autonomie, professionaliteit en transparantie
  • Kernwaarden: communicatie, bevordering van zelfvertrouwen, integratie/emancipatie en samenwerking