Spring naar hoofdcontent

Al meer dan 50 jaar

De SIG is een relatief kleinschalige, professionele organisatie voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en/of stoornis uit het autistisch spectrum in Midden- en Zuid-Kennemerland.

We bieden deze ondersteuning bij opvoeding, wonen en werken/dagbesteding, inclusief financiën/schulden en sociale activering. In onze visie moet iedereen de kans krijgen een zinvol en gelukkig leven te leiden, zo veel mogelijk midden in de samenleving. Vanuit deze visie en uitgaande van de eigen kracht en regie van cliënten bieden wij al ruim 50 jaar (ambulante) begeleiding.

Mijn naam is Bea van Roode

Bel of mail mij voor meer informatie: 0251 – 257 857 of aanmelden@sig.nu

Maak het mogelijk met de SIG

Eigen regie

Eigen kracht en regie zijn richtinggevend voor de ondersteuning die we bieden. We kijken steeds samen met de cliënt (en diens sociale netwerk) naar de individuele mogelijkheden, wensen, behoeften en ontwikkeling.

Werkwijze

De SIG werkt eclectisch, de SIG denkt in oplossingen. Professioneel, betrokken, vernieuwend, creatief en flexibel. Persoonlijke doelen en acties worden vastgelegd in individuele begeleidingsplannen, met jaarlijkse evaluaties/ bijstellingen. We zijn open naar externe partners.

Cliënten
Medewerkers
Vrijwilligers

In de regio Midden- en Zuid-Kennemerland (tussen Alkmaar en Haarlem-Zuid/Heemstede) hebben we 25 woonprojecten, incl. Logeerhuis (regionale functie) en circa 20 kleinschalige, op de samenleving georiënteerde dagbestedingsprojecten, waaronder een ambachtelijk dagactiviteitencentrum. Daarnaast faciliteren we vrijetijdsbesteding en ontmoetingsmogelijkheden. Onze ambulante ondersteuning wordt onder meer aangeboden in de vorm van het zogenoemde Volledig Pakket Thuis (VPT).

De SIG werkt vanuit een klein bestuursbureau in Beverwijk. De lijnen zijn kort. Vernieuwingen en veranderingen worden snel en creatief opgepakt, de overhead is relatief laag.

Wat wij belangrijk vinden

In onze visie heeft iedere cliënt het recht om op zijn/haar eigen manier te streven naar een gelukkig leven. Het is onze opdracht de cliënt te begeleiden, te ondersteunen en te faciliteren bij het realiseren hiervan.
Onze begeleiders respecteren de wensen, talenten en mogelijkheden van de cliënt, zonder diens beperking te ontkennen. Onze ondersteuning wordt samen met de cliënt omschreven in een begeleidingsplan.

Zingeving

Zingeving is leidend in de wijze waarop wij ondersteuning bieden. Dat betekent dat iedere individuele cliënt bevestigd wordt in het gevoel dat hij/zij meetelt en er toe doet. We stimuleren daarom zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Waar mogelijk dragen we bij aan maatschappelijke participatie. Iedere cliënt krijgt de mogelijkheid om op eigen niveau en in eigen tempo te werken aan zijn/haar ontwikkeling en inrichting van zijn/haar leven.

Sociaal netwerk

Voor cliënten is het belangrijk mensen om zich heen te hebben op wie ze kunnen terugvallen. Indien gewenst zij hulp bij het leggen en onderhouden van persoonlijke/sociale contacten. Zo kan de cliënt een eigen netwerk opbouwen.

Aanmelden als vrijwilliger en/of werken bij de SIG

Ga naar werkenbijsig.nl
Mijn naam is Arianne Zandbergen

Bel of mail mij voor meer informatie: 0251 – 257 857 of info@sig.nu