Wonen en logeren

Veilig en volwaardig

Jan Campertstraat 42 Jan Campertstraat 42
Garmt Stuivelingstraat-19 Garmt Stuivelingstraat-19
icon-people

Vrijwilliger... iets voor u?

Kinderen in een gezinshuis

Uw huis als gezinshuis?

U zoekt een fijne en veilige woonplek voor uzelf of voor uw zoon, dochter, broer of zus? De SIG heeft verschillende (woon)projecten in Midden- en Zuid-Kennemerland, waar we afhankelijk van de zorgvraag ambulante ondersteuning op maat aan huis of 7/24 uurs beschermde zorg bieden.
De SIG heeft woonvoorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Onze volwassen cliënten wonen in een eigen studio of appartement: zelfstandig, met ondersteuning aan huis of in een (beschermd) woonproject. Onze 7x24 uurs begeleide woonprojecten zijn ontwikkeld volgens ons bijzondere 'warme gang-concept'; in dit model woont u in een eigen studio/appartement met een gezamenlijke huiskamer en 24-uurs individuele ondersteuning binnen handbereik ('op de gang').
We bieden ook ambulante ondersteuning aan huis aan cliënten die (nog) thuis wonen. Dat kan in combinatie met ons Logeerhuis. We werken tevens met geselecteerde gezinshuizen, waar kinderen en jongeren met een beperking als volwaardig gezinslid in worden opgenomen. De SIG zorgt daarbij voor professionele ondersteuning.
De SIG levert voorts professionele begeleiding in particuliere, door ouders opgezette woonprojecten.

In al onze woonprojecten werken we nauw samen met familie/mantelzorgers van de cliënt, met vrijwilligers en waar nodig en gewenst met hulpverleners van andere zorginstellingen.