U zoekt een fijne en veilige woonplek voor uzelf of voor uw zoon, dochter, broer of zus? De SIG heeft verschillende (woon)voorzieningen in Midden- en Zuid-Kennemerland, waar we afhankelijk van de zorgvraag ambulante ondersteuning aan huis of beschermde woonondersteuning op maat bieden. Al onze volwassen cliënten wonen volwaardig in een eigen studio of appartement. In onze projecten voor kinderen/jongeren heeft iedereen een ruime eigen kamer. Voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten zijn er huiskamers ingericht.
Al onze woonvoorzieningen hebben contacten met wijkwelzijnsorganisaties, om 'meedoen aan de samenleving' te bevorderen. 

Wonen kinderen en jongeren

  • woonproject Wijk aan Zee
  • gezinshuizen, logeerhuis/gastgezinnen
  • kort verblijf/overbruggingszorg
  • particuliere woonprojecten
  • en woontraining jongeren.
  • woonprojecten met begeleiding vanuit steunpunt
  • woonprojecten met 24 uurs aanwezige begeleiding
  • zelfstandig wonen met ambulante begeleiding op afspraak
  • en particuliere woonprojecten.


In al onze woonprojecten werken we nauw samen met familie/mantelzorgers en vrijwilligers.