Rust en veiligheid
De kinderen/jongeren voor wie wij een warm weekendgezin zoeken, hebben geen gedragsproblemen en ook niet per se een verstandelijke beperking. Veelal kampt één van de ouders - of beiden - met een verstandelijke/autistische beperking en/of psychische problematiek, waardoor de kinderen onvoldoende veiligheid en stabiliteit ervaren. Een vast weekendgezin kan de rust, warmte en veiligheid bieden, die ze nodig hebben om zich goed en stabiel te ontwikkelen, waardoor ze het thuis ook beter volhouden. Ook de ouders van het kind hebben vaak baat bij deze maandelijkse time-out.

Warme plek
De gastgezinnen die wij zoeken, zijn geen hulpverleners, maar bieden een kwetsbaar kind een warme plek in hun eigen gezin/huis en bezorgen het gedurende langere tijd één keer per maand een paar fijne onbezorgde dagen. Wat wij van onze gastgezinnen vragen is een veilige, stabiele omgeving, betrokkenheid, een voorbeeldrol en een eigen kamer voor het 'gastkind'.

Ondersteuning
Wilt u misschien gastgezin worden?
Kom dan eens praten over wat daarbij komt kijken. Na uw aanmelding volgt een kennismaking, een intake en huisbezoek. Wij zoeken een match en zorgen voor voldoende achtergrondinformatie. U wordt als gastgezin per weekendbezoek ge-update en krijgt desgewenst vanuit de SIG extra ondersteuning en scholing aangeboden.