Spring naar hoofdcontent

Organisatiestructuur

De SIG: uw partner in zorg in Midden- en Zuid-Kennemerland
Gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet de regie over opvang, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare inwoners in hun gemeente. Intensieve 24-uurs zorg (= zorg&wonen) wordt geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz).

De SIG heeft professionele deskundigheid en ruime ervaring (meer dan 50 jaar) op het gebied van (ambulante) ondersteuning bij opvoeding, wonen/leven en dagbesteding van en voor kinderen/gezinnen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismestoornis. Uitgaande van de autonomie en eigen kracht van cliënten werken wij vanzelfsprekend samen met het sociale netwerk van de cliënt, sociale wijkteams in Haarlem, Zandvoort, vrijwilligers, externe specialisten, maatschappelijke organisaties, waaronder het buurt- en wijkwelzijnswerk, en collega-instellingen. Ons motto is niet voor niets: maak het mogelijk met de SIG. Dat betekent ook: wat we zelf niet in huis hebben, bieden we samen met anderen. De SIG is partner in de zorg.

De SIG werd op grond van onafhankelijk medewerkersonderzoek door onderzoeksbureau Effectory uitgeroepen tot Beste Werkgever 2019-2020.

Voor verwijzers hebben we flyers opgesteld met ons aanbod. Zo is er een flyer Wmo, een flyer Jeugdwet en een flyer Wlz.

SIG is wederom uitgeroepen tot 'Beste werkgever van Nederland in de Gehandicaptenzorg'!

Waarom de SIG voor uw gemeente?

 • De SIG heeft ruim 50 jaar ervaring in het (ambulant) ondersteunen van kinderen/ouders/gezinnen en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismeverwante stoornis.
 • De SIG heeft diverse woon- en dagbestedingsprojecten in Beverwijk.
 • De SIG heeft zich qua kennis en kunde gespecialiseerd in individuele, ambulante begeleiding bij opvoeding, wonen/leven en dagbesteding, met het accent op ontwikkeling, zelfstandigheid/zelfredzaamheid, emancipatie en maatschappelijke participatie.
 • Het programmabureau 'In voor Zorg!' van het ministerie van VWS en kenniscentrum Vilans heeft de SIG uitgekozen als voorbeeldorganisatie. Landelijk en in politiek Den Haag worden we genoemd vanwege ons succesvolle In voor Zorg-project. Vrij vertaald: de SIG heeft zich aantoonbaar goed en effectief voorbereid op de veranderingen in het zorgstelsel en vervult daarmee een voorbeeldrol. Eerder dit jaar kwam de SIG al als kwalitatief beste In voor Zorg!-project uit de bus.
 • De SIG voert een vernieuwend concept dagbesteding uit: kleinschalig, ambachtelijk, gevarieerd, maatschappelijk verbindend, gericht op individuele ontwikkeling (zelfvertrouwen, vaardigheden), met mogelijkheden van combinaties via parttime deelname.
 • De SIG zoekt creatief naar een passend antwoord op individuele hulpvragen.
 • De SIG werkt van oudsher nauw samen met familie, mantelzorgers, vrijwilligers, welzijnsorganisaties en collega-instellingen om onze cliënten de individueel best passende ondersteuning te kunnen bieden.
 • De SIG is een betrouwbare, deskundige en meedenkende partner.
  Onze ervaring is groot, onze lijnen zijn kort. Vernieuwingen en veranderingen worden snel, flexibel en creatief opgepakt.
 • De SIG: dicht bij de cliënt, midden in de samenleving.